lmmp.net
当前位置:首页 >> 二十个元音字母和28个辅音音标是什么? >>

二十个元音字母和28个辅音音标是什么?

音标汇总 元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅音部分...

元音部分20个: [ɑ:][ɜ:][i:] [ɔ:] [u:][ʌ][ɪ][ɒ][ʊ][ə][e] [æ] [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅音部分28个: [p]、[b] 、[t]、[d]、[k]、[g]、[f]...

[p] p、pp [t] t、tt [k] c、k、ck [b] b、bb [d] d、ed [g] g、gg [f] f、ph、gh、ff [s] s、c、ce、ss [ʃ] sh、s [θ] th [h] h、wh [v] v、ve [z] z、s、se [ʒ] s [ð]th [tʃ] ch、tch [tr] tr [ts]ts、tes [dʒ] j、g...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lmmp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com