lmmp.net
当前位置:首页 >> 岭字怎样组词 >>

岭字怎样组词

“岭?”的词语: 岭南 岭表 岭峤 岭海 岭岫 岭外 岭梅 岭徼 岭巆 岭北 岭雁 岭头 岭嶂 岭岑 岭越 岭左 岭嶙 岭岗 岭阴 岭阪 岭隘 岭嵤 岭广 岭蜑 岭坂 岭堠 岭腹 “?岭”的词语: 山岭 五岭 秦岭 峻岭 鹫岭 庾岭 峰岭 云岭 雪岭 梅岭 南岭 岑岭 鹤...

1.海岭 hǎi lǐng 造句:她是蕴藏万物神奇的海底世界。那是高耸的海山、起伏的海丘、绵延的海岭、深邃的海沟、坦荡的平原,密集的珊瑚礁上珊瑚虫摆动着触须。 解释:海底的山脉。一般较陆地的山脉高而长,两侧较陡。也叫海脊。 2.山岭 shān lǐng ...

秦岭、 铁岭、 大兴安岭、 岭南、 八达岭、 梅岭、 高岭土、 崇山峻岭、 南岭、 分水岭、 云岭、 翻山越岭、 五岭、 杨家岭、 海岭、 山岭、 野狐岭、 峻岭、 横岭、 清风岭、 丛山峻岭、 岭北、 大庾岭、 凤岭、 重山峻岭、 岑岭、 赤岭、 梅花...

岭字组词 : 山岭、岭南、五岭、 海岭、霄岭、岭嵤、 岭左、峰岭、峯岭、 岭堠、岭腹、骊岭、 炎岭、庾岭、迭岭、 翠岭、岑岭、岭嶙、 鹤岭、岱岭、秀岭、 商岭、鸦岭

岭 组词 : 山岭、 岭南、 五岭、 海岭、 岭堠、 岭嵤、 峯岭、 岭左、 岭腹、 炎岭、 鹤岭、 岭巆、 霄岭、 骊岭、 峰岭、 秀岭、 庾岭、 翠岭、 岑岭、 迭岭、 岭嶙、 叠岭、 岭海、 鸦岭、 岱岭、 凤岭、 岭阪、 危岭、 岭岫、 南岭、 缑岭、...

岭字组词 :山岭、岭南、五岭、海岭、岭左、岭堠、岭嵤、峯岭、霄岭、峰岭、骊岭、庾岭、岭巆、秀岭、翠岭、鹤岭、岭嶙、商岭、迭岭、岭阪、鸦岭、岭海、岭腹、横岭、凤岭、炎岭、岭头、岱岭、危岭、冈岭、岭岫、匡岭、阴岭、分岭、岭隘、岭广、...

“岭”字的组词有 岭峤,岭海,岭徼,岭岫,岭外,岭梅,岭嶂,岭雁,岭北,岭头 岭岑,岭越,岭岗,岭左, 岭嶙,岭广。 (读音)1.lǐng。2.líng (释义) 1.岭 [lǐng] 山,山脉:山~。分水~。~脊(山脊)。 2.岭 [líng] 〔~嵤〕山深貌。亦...

崇山峻岭 翻山越岭 高山峻岭 巴山度岭 沓冈复岭 丛山峻岭 巴山越岭 重山峻岭 遝冈复岭 重山复岭 横峰侧岭 登山陟岭 登山越岭

奉上: 山岭、 岭南、 五岭、 海岭、 岭腹、 岭嵤、 霄岭、 岭左、 庾岭、 岑岭、 炎岭、 岭巆、 峯岭、 岭堠、 迭岭、 峰岭、 骊岭、 秀岭、 鹤岭、 岱岭、 岭嶙、 叠岭、 岭隘、 商岭、 翠岭、 岭海、 鸦岭、 横岭、 岭阪、 复岭、 缑岭、 危...

岭的常用词组 岭南岭峤 山岭 岭表 岭南 秦岭 峻岭 五岭 岑岭 岭梅 岭徼 危岭 崇山峻岭 翻山越岭 分水岭 高山峻岭 砥的常用词组 砥砺砥柱砥柱中流 砥砺 砥柱 砥厄 砥励 砥德 砺砥 砥石 砥厉 砥行 砥直 中流砥柱 砥柱中流 磨砻砥砺 砥砺名节 邸的...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lmmp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com