lmmp.net
当前位置:首页 >> 用做字组词 >>

用做字组词

“做?”的词语: 做客 做作 做法 做事 做人 做派 做梦 做主 做旧 做东 做节 做工 做嘴 做伴 做声 做官 做家 做对 做寿 做斋 做手 做活 做大 做梗 做饭 做七 做媒 做亲 做戏 做功 做光 做脚 做局 做账 做势 做甚 做美 做馆 做庄 做弄 做市 做厂 做...

做[zuò] 进行工作或活动:~活。~事。~工。~手脚(暗中进行安排)。 写文:~诗。~文章。 制造:~衣服。 当,为:~人。~媒。~伴。~主。~客。看~。 装,扮:~作。~功。~派。 举行,举办:~寿。~礼拜。 用为:芦苇可以~造纸原料...

作有两个读音,拼音分别是zuò和zuō,分别组词有: 一、作zuò1、工作 [gōng zuò] 从事体力或脑力劳动,也泛指机器、工具受人操纵而发挥生产作用:积极~。开始~。铲土机正在~。 2、动作 [dòng zuò] 全身或身体的一部分的活动:这一节操有四个~...

作字第一声组词:作房、作常 作房释义:作房是指手工业工场,作坊,出自清 潘荣陛 《帝京岁时纪胜·琉璃厂店》。 出处:清 潘荣陛 《帝京岁时纪胜·琉璃厂店》:“厂内官署、作房、神祠之外,地基宏敞,树林茂密。“ 读音:【zuō fáng】 造句:懒惰...

zuò 振~。工~。~息。~业。~乱。~案。~战。~弊。~梗。~祟。 zuō ~坊。

习惯上,含有制作、或有活动涉及的对象是具体的,一般用“做”;抽象一点的或书面色彩重一点的,一般用“作”;成语里一般用“作”。 “作”常用来表示当作、作为和充当的意思,如作罢、作别、作价、作保、作陪、过期作废、认贼作父,等等。“作”还常表示...

做作业是组词! 做组词 : 做工、做主、做事、做法、做人、做梦、看做、做作、做媒、做客、做派、做东、 做声、做寿、做戏、当做、定做、承做、做功、做亲、叫做、做鬼、做夫、把做、 暗做、做美、泼做、做弄、做光、认做、做脸、做旧、做田、唤...

参考答案: 睿智 睿哲 睿泽 天睿 明睿 智睿 睿博 睿思 英睿 睿明 睿德 睿达 睿诚 睿敏 知睿 聪睿 睿聪 睿文 睿姿 睿慈 宽睿 睿圣 睿知 睿广 神睿 睿意 睿鉴 睿才 睿气 睿木 睿学 睿岳 睿图 睿武 睿艳 睿情 睿日 睿识 睿见 睿想 睿谋 睿略 睿幄 ...

作文、 作品、 原作、 工作、 作用、 合作、 作家、 作业、 作息、 写作、 著作、 杰作、 创作、 协作、 作践、 作揖、 作弊、 作梗、 作坊、 画作、 单作、 作成、 套作、 作废、 佳作、 作难、 做作、 耕作、 作件、 作别、

题干不全,无法作答

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lmmp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com